The Prague Spring 50 Years After / Pražské jaro 50 let poté

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Úřad vlády ČR pořádaly mezinárodní konferenci konanou pod záštitou
předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové. Český rozhlas celou konferenci vysílal živě. Podívejte se na záznamy.

Cílem a smyslem mezinárodní konference je uvažovat o významu a dědictví roku 1968 a dalších velkých krizí uvnitř sovětského bloku (1953, 1956, 1980/1) pomocí transnacionálních a dlouhočasových perspektiv, nahlížejících z různých úhlů vztah minulosti a současnosti ve skutečně širokém kontextu mezinárodním i domácím.

Konference byla tlumočena do češtiny.

Konference se konala od 13. června ve 13 hodin v Lichtenštejnském paláci na Kampě. Podívejte se na program celé konference.


Účast na konferenci přislíbili renomovaní badatelé z desítky zemí.

Tématy konference byly velká sociální hnutí roku 1968 na Západě i Východě a mezinárodní souvislosti krizí a sovětských intervencí ve „spojeneckých zemích“.

Podívejte se na záznam z prvního dne konference:

Záznam ze druhého dne konference:

Záznam z posledního dne konference:

Zkoumána byla relevance a eventuální druhý život konceptů a představ roku 1968 a dalších krizových let pro skutečnou transformaci po roce 1989.

Pozornost byla věnována i podobám a významům soudobé paměti oněch přelomových událostí či roli masmédií.

Nejnovější články

Stránky

Další události